Fugleliv

Det er et rikt fugleliv rundt Havkanten. Her finner du mange arter du ikke finner så lett andre plasser. Det er nesten umulig å unngå å se havørn hvis man tar båten fatt. Det er også store kollonier av skarv og terner, og mye ærfugl i området. Ønsker du å se teist eller steinvendere er dette plassen. Lån en av båtene på Havkanten og kom nærme fugler som enten svømmer i vannet eller sitter på øyene rundt omkring. Det er en opplevelse du ikke får andre plasser!

UA-150515151-1